افزایش رضایتمندی سازمان‌ها با به کارگیری استراتژی‌های devOps
نتایج حاصل از یک مطالعه جدید روی متخصصان IT در اروپا و آمریکا نشان داد سازگاری با استراتژی‌های devOps به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند سریع‌تر و مرتب‌تر کدهای مورد نظر خود را به کار بگیرند.
افزایش رضایتمندی سازمان‌ها با به کارگیری استراتژی‌های devOps

نتایج حاصل از یک مطالعه جدید روی متخصصان IT در اروپا و آمریکا نشان داد سازگاری با استراتژی‌های devOps به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند سریع‌تر و مرتب‌تر کدهای مورد نظر خود را به کار بگیرند. اگرچه این یافته چندان جدید نیست، ولی در پایان بررسی جدید مشخص شد سازمان‌ها بهتر از هر مرکز دیگر می‌توانند از یک رویکرد همه‌ جانبه مبتنی بر devOps بهره ببرند و در مقابل، سازگاری با بخشی از استراتژی‌های devOps می‌تواند ناکارآمد باشد

به گزارش وب‌سایت Zdnet، کارشناسان در این بررسی دریافتند ۴۴ درصد مدیران IT که بالاترین میزان سازگاری با سیستم‌های devOps را در سازمان خود ارایه کردند، در زمینه رفع مشکلات مربوط به سیستم داخلی بیشترین ارتقا را دیدند. این در حالی بود که ۱۸ درصد این افراد که به صورت متوسط سازمان خود را با استراتژی‌های devOps همراه کردند توضیح دادند که به میزان قابل ملاحظه در سیستم داخلی سازمان خود ارتقا دیده‌اند. همچنین ۲۰ درصد افرادی که به میزان اندک استراتژی‌های مبتنی بر devOps را در اختیار گرفته بودند هم به این مسئله اشاره کردند.

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد ۵۷ درصد مدیران فناوری در سازمان‌ها که به صورت گسترده استراتژی‌های devOps را در حوزه ارتباطات بین گروه‌های کاری مورد استفاده قرار دادند به میزان قابل ملاحظه بهبود شرایط را تجربه کردند.

همچنی ۳۰ درصد این مدیران که devOps را در سطوح بالا برای بهبود فرآیند ارتقا چرخه توسعه سازمانی مورد استفاده قرار دادند به هدف خود رسیدند و ۴۴ درصد مدیران که با هدف حذف حفره‌های درون‌سازمانی این سیستم را به کار گرفتند از آن راضی بودند. این بررسی همچنین نشان داد مدیرانی که استراتژی‌های devOps را در زمینه راه‌اندازی اپلیکیشن‌های سازمانی در سطوح بالا مورد استفاده قرار دادند در ۴۴ درصد موارد از این اقدام ابراز خشنودی کردند.

تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، بلوار آرش
0919 5305100 ارتباط با مشتریان